Om SONSAB

Om SONSAB

Marknadsledande distributör till träindustrin och bygghandeln

SONSAB erbjuder ett komplett sortiment av skivmaterial, massivträ, kompositmaterial, LVL, limträ, kantlist och laminat till den svenska träindustrin och bygghandeln. Vi är helt marknadsdrivna och lagerhåller det som våra kunder vill ha. Med mer än 5000 artiklar så kan vi alltid erbjuda våra kunder efterfrågade produkter i rätt kvalitet. Vår produktion kan vi även erbjuda formatsågning, avancerad bearbetning samt laminatpressning. Tillsammans med vårt välutvecklade turbilsystem så blir vi den bästa leverantören på svenska marknaden.

SONSAB ägs av Peter Gyllenhammar AB och i gruppen ingår idag Direktlaminat AB, Wiwood AB, Fredricsons Trä AB och Mivall Byggross AB. Gruppen omsätter ca 750 Mkr och har 130 medarbetare.

Vi jobbar aktivt med att växa gruppen både organiskt och genom förvärv av bolag i branschen samt i närliggande branscher som kan komplettera kunderbjudandet så att SONSAB fortsätter vara den bästa partnern för våra kunder i vår ambition att kunna erbjuda ett ”One-stop-shop”

Vår vision

Vi ska genom förvärv och stark marknadsnärvaro, utveckla en one-stop-shop för produkter och tjänster, i syfte att effektivisera, förenkla och förbättra processer, insatsvaror och slutresultat.