Svenska Trävarugruppen AB avyttrar Interior Woods anläggning i Kallinge

Svenska Trävarugruppen AB avyttrar Interior Woods anläggning i Kallinge

Sonsab, den ledande oberoende trävarugrossisten i Sverige, har som ett led i sin framtida fokusering på “marknad och logistik”, idag sålt sin moderna produktionsanläggning i Kallinge.Affären, som möjliggör en betydande tillväxt av produktion vid denna välinvesterade anläggning, har initierats av Sigurd Andersson, som tidigare varit ansvarig för uppförandet och driften av Kallingefabriken.

Genom avyttringen har Sonsab säkerställt att produktionen kan fortgå i båda de anläggningar som vi 2020 förvärvade, då nedstängda, från konkursboet efter S Wood AB, innebär att arbetstillfällen kunnat säkerställas och att STVG kan behålla sin relation som leverantör såväl som kund till dessa verksamheter.

Sonsab omfattar efter denna avyttring tre verksamheter, samtliga med starka marknadspositioner och stor kompetens inom sina verksamhetsområden:

Fredricsons Trä AB: 100 års erfarenhet av bland annat massivträ, skivmaterial, limträ och LVL med lager i Arlöv, Göteborg, Rönås, Stockholm och Vaggeryd. Vidareförädlingsmöjligheter i form av torkning, kapning, hyvling och formatsågning.

Wiwood AB: Formatsågar, bearbetar och kapar skivmaterial, limträ och LVL med snabba flexibla leveranser från Vittsjö.

Direktlaminat AB: Återförsäljare av Eggers sortiment samt producent av komponenter till möbelindustri, mässor, hotell, restaurang, sjukhus etc med modern maskinpark för formatsågning, kantlistning, bearbetning samt pressning av laminat.

Sonsab-koncernen beräknas med nuvarande struktur sammantaget omsätta ca 600 MSEK och verksamheten genererar idag ett starkt kassaflöde med god lönsamhet.

Koncernens finansiella ställning är utomordentligt stark – med en netto kassa (exklusive lån från Sonsab:s ägare Peter Gyllenhammar AB).

Koncernens (netto) obelånade fastighetsbestånd omfattar drygt 50.000 kvm byggnation av god kvalitet och med ett sammantaget marknadsmässigt hyresvärde överstigande 15 MSEK. Merparten av ytorna kommer framgent att vara uthyrda till externa hyresgäster.

Sonsab är intresserat att förvärva logistiskt välbelägna markområden, lämpade för nybyggnation av ytterligare lagerytor – med särskilt fokus på Skåne, Östergötland, Mälardalen samt Värmland.

Sonsab:s starka finanser ger oss utrymme att ta tillvara gynnsamma inköpsmöjligheter, vilket kommer också våra kunder till gagn, samt att fortsätta vår starka tillväxt såväl organisk som genom ytterligare företagsförvärv.

Sonsab:s strategiska mål är att kunna erbjuda våra kunder en “one-stop-Shop” med ett brett utbud av material och förädling samt en miljösmart logistik. Koncernens organisation med mer än 20 st fältsäljare genomsyras av snabbhet, hög kvalitet och lösningsorienterade medarbetare med kundnyttan som högsta prioritet.

För ytterligare information kontakta:
Ulric Wilhelmsson
Koncernchef, Svenska Trävarugruppen AB

ulric.wilhelmsson@stvg.se
www.stvg.se

Nyheter

2022-02-01

Svenska Trävarugruppen byter namn

SVENSKA TRÄVARUGRUPPEN AB BYTER NAMN TILL SONSA BUSINESS AB

Läs mer

2021-12-17

Svenska Trävarugruppen AB förvärvar Mivall Byggross AB

Svenska Trävarugruppen AB (Sonsab) offentliggör idag förvärvet av Mivall Byggross AB i Sundsvall med effekt fr.o.m. den 1 januari 2022.

Läs mer

2021-12-15

Gruppen som grundades i framtidens material – Trä

Läs mer

2021-06-02

Svenska Trävarugruppen AB avyttrar Interior Woods anläggning i Kallinge

Sonsab, den ledande oberoende trävarugrossisten i Sverige, har som ett led i sin framtida fokusering på “marknad och logistik”, idag sålt sin moderna…

Läs mer

2021-03-03

Tillsammans blir vi starkare!

Wiwood AB och Fredricsons Trä AB ingår båda i Svenska Trävarugruppen AB, där även Direktlaminat AB och Interior Wood AB ingår. Svenska Trävarugruppen…

Läs mer